2015-2019 stratejik plan taslağı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Okul ve Kurumlar için 2015-2019 Stratejik Plan Şablonunu buradan indirebilirsiniz.